บริษัทกำจัดแมลงที่ได้รับการรับรองโดยไบเออร์ จะคัดเลือกจาก

1. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมกำจัดแมลงอย่างเคร่งครัด
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งมีนวัตกรรมในการควบคุมกำจัดแมลง
3. ใช้พนักงานปฏิบัติการที่มีทักษะในการทำงานสูง
4. จะต้องผ่านกระบวนการประเมินประจำปีเพื่อให้ได้รับการรับรองจากไบเออร์

The Bayer Protection Program เป็นโครงการที่ไบเออร์ดำเนินการอยู่ทั่วโลก โดยเริ่มครั้งแรกในปี 2551  ดังนั้น The Bayer Protection Program จึงเปรียบเสมือนมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีสำหรับการบริการกำจัดแมลงในหลายประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โกดังให้เช่า สระบุรี บริการคลังสินค้า และโกดังให้เช่า สระบุรี ติดตั้งตาข่ายเหล็กล้อมตัวคลังสินค้า ติดตั้ง กล้องวงจรปิด พร้อมทั้งมีพนักงาน รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม

ร้านขายของเด็ก ทุกประเภท ของใช้เด็กเล็ก รถเข็น คาร์ซีคาร์ซีท เด็กแรกเกิด เป้อุ้ม เสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็กอ่อน ขวดนม อุปกร์ณทานข้าว อุปกร์ณอาบน้ำ ของใช้สำหรับเด็กเล็ก เสื้อผ้า ของเล่น และผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ของใช้คุณแม่หลังคลอด ชุดเตรียมคลอด ราคาถูก มีคุณภาพ

ระบบห้องประชุม รับติดตั้งระบบห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference ราคา ประหยัด อุปกรณ์ห้องประชุม อุปกรณ์ประชุมทางไกล กล้องประชุมทางไกล กล้องประชุมทางไกล ระบบเสียงห้องประชุม จอห้องประชุม เครื่องเสียงไมค์คอนเฟอร์เรนซ์ ไมโครโฟนไร้สาย แบบครบวงจร และบริการติดตั้งระบบห้อง War Room ระบบห้องประชุม

งานกำจัดมด แมลงสาบ

การกำจัดมด แมลงสาบโดยการฉีดพ่น
สเปรย์ด้วยสารเคมี

เป็นวิธีการกำจัดแหล่งหลบซ่อนของมด แมลงสาบโดยการฉีดพ่นสเปรย์สารเคมีให้กระจายตามพื้นที่ที่มด แมลงสาบอาศัยอยู่ เมื่อมด แมลงสาบออกมาหาอาหารและน้ำกินบริเวณลำตัวของมด แมลงสาบจะสัมผัสกับสารเคมีที่ฉีดพ่นทิ้งไว้จะทำให้มด แมลงสาบตายในที่สุด

CONTACT

การกำจัดปลวกโดยระบบเหยื่อล่อ

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เป็นวิวัฒนการใหม่ในการกำจัดปลวกงาน เมื่อปลวกงานเดินทางมาพบเหยื่อ ปลวกงานจะส่งสัญญาณให้ปลวกงานตัวอื่นๆรับรู้โดยผ่านทางฟีโรโมนของปลวกงานเพื่อให้ปลวกงานเดินทางมายังแหล่งอาหารใหม่(เหยื่อล่อ) ในเหยื่อล่อจะประกอบด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งสารนี้เป็นฮอร์โมนเฉพาะ สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบปลวกจึงไม่สามารถลอกคราบได้และในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

about

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทอิคาริ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยและให้บริการด้านการป้องกัน กำจัดแมลงและควบคุมศัตรูต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงรวมถึงสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้จัดตั้งสถาบันไอไอเอบีเพื่อผลิตงานวิจัย และวัสดุในการกำจัดแมลงที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บริษัทอิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 จากการรวมกลุ่มของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะนักวิชาการสาขาเคมี นักวิชาการสาขากีฏวิทยา และช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทอิคาริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำงานร่วมกันในการให้บริการด้านการจัดการแมลง และสิ่งแวดล้อมโดยได้รับ ใบอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขให้รับจ้างป้องกันและกำจัดแมลง หนูและเชื้อโรค

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานผลิตชั้นวางสินค้า เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและติดตั้งระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าครบวงจร เช่น ชั้นวางสินค้า รถเข็น ชั้นวางอุตสาหกรรม medium rack flow rack medium rack ชั้นวางสินค้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทั่วไป

บริการแม่บ้าน ให้บริการรับทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่ง (Big Cleaning) ให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้ากลุ่มองค์กร สำนักงาน ออฟฟิศ โรงแรม บริการจัดหาแม่บ้าน ออนไลน์ แม่บ้านประจำออฟฟิศ แม่บ้านรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี บริการรับล้างแอร์ ย่านกทม เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถออกแบบงานบริการที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU จัดหาแรงงานต่างด้าว รับทำใบอนุญาตทำงาน ต่อบัตรชมพู ต่อพาสปอร์ต VISA ปรึกษาฟรี

การกำจัดปลวกโดยใช้สารเคมี

การกำจัดปลวกโดยใช้สารเคมีเป็นการป้องกันปลวกโดยอาศัยการอัดสารเคมีลงไปในพื้นอาคารหรือพื้นดินเพื่อให้สารเคมีกระจายตัวอยู่ในพื้นที่จำกัด เพื่อป้องกันปลวกไม่ให้มีโอกาสเข้ามาสร้างรังและขยายพันธุ์บริเวณพื้นที่ที่เราควบคุม การอัดสารเคมีลงสู่พื้นดินมีด้วยกัน 2 แบบคือการเจาะพื้นด้วยสว่านไฟฟ้าแล้วอัดสารเคมีผ่านรูเจาะกับอัดสารเคมีผ่านระบบท่อที่ได้ทำการติดตั้งในช่วงก่อสร้างบ้านหรืออาคาร